گفتمان نوین رنج ، آنتروپودیسه یا روند انسانی شدن شر

۶۰,۰۰۰ تومان

«هیچ نظریة تئودیسه‏ ای، قربانیان رنج را آرام نمی‌کند.»

این جمله، تلویحاً شکست تمام نظریه‌های تئودیسه در طول تاریخ تفکر دینی از حیث انسان به مثابة انسان را در بر دارد. چراکه بیشتر نظریه‌های تئودیسه در بستر الاهیات آن‏قدر که نگران «خدا» بودند، غم «انسان» را نداشتند. می‌دانیم که وظیفه و کارکرد اصلی الاهیات و شاخه‌های مختلف کلامی به­ ویژه کلام در ادیان تک ‏خدایی چون یهودیت، مسیحیت و اسلام، دفاع از خدا و عدل الهی و تبیین رابطة خدا و شر و نسبت آنها با انسان بوده است و در این دفاع، «رنج انسان» در «اینجا» و «اکنون» به محاق رفته است. درواقع، متألهان و متکلمان بدون در نظر گرفتن واقعیت رنج آدمی، و تنها از چشم ‏اندازهای متافیزیکی به موضوع شر پرداخته‌اند. درحالی‏که رنج، مشکلی نظری نیست که بتوان آن را عقلانی درک کرد بلکه موقعیتی است که تنها می‌توان آن را دچار شد! ظرفیت عقلانی درک کردن رنج، خود موجب بیشتر شدن رنج یا موقعیت رنج‏آور می‌شود. موقعیت رنج‏آور درهرحال رنج‏آور است، حتی اگر دلیلی کاملاً منطقی برای آن وجود داشته باشد. این امر واقعیتی روان‏شناختی است و لزوم ورود چشم‏ اندازهای دیگر علوم انسانی یا اجتماعی در مواجهه با شر از اینجا احساس می‌شود که بتوان تفسیری انسانی از شر ارائه داد. آن‏گاه است كه مرزهاي تقسيم ‏بندي‌هاي سنتي از شرور طبيعي و اخلاقي هم دچار چالش مي‌شوند و مي‌توان از شرهاي مدرن يا حتي پسامدرن سخن گفت و از رنج‌هاي انسان معاصر در سدة بيست ‏ويكم!

نویسنده: مریم امینی
انتشارات: فرهامه
قیمت : 60 هزار تومان

گفتمان نوین رنج
گفتمان نوین رنج ، آنتروپودیسه یا روند انسانی شدن شر

۶۰,۰۰۰ تومان