چرا دنیا به انسان شناسان نیاز دارد؟

۱۲۰,۰۰۰ تومان

انسان­ شناسی چگونه می­ تواند کمک کند تا معضلات کلان جهانی ازقبیل فجایع اقلیمی و زیست­ محیطی، بحران­ های مهاجرت و پناهجویی، شدت گرفتن سیاست­ های هویت­ گرا، و نگرانی­ ها دربارة پیشرفت­ های سریع تکنولوژی حل شوند؟ اصلاً چرا دنیا به انسان­ شناسان نیاز دارد؟ در این کتاب انسان­ شناسان برجسته سؤالاتی را مطرح کرده ­اند، انسان­ شناسانی که دهه­ ها دانش و مهارت­ های انسان­ شناسانة خود را در حیطه ­هایی ازقبیل جهانی­ سازی، رهیافت مسئلة آلودگی هوا، خلاقیت اجتماعی، فناوری­ های نوظهور، انرژی ­های تجدیدپذیر، تغییرات سازمانی، طراحی و تحولات بین ­المللی به کار بسته ­اند. با نگاه به نتایج موفقیت­ آمیز آثار مهمی که این انسان­ شناسان از خود به­ جای گذاشته ­اند،

چرا دنیا به انسان شناسان نیاز دارد؟

۱۲۰,۰۰۰ تومان