پنداشت‏ های بدوی علل بیماری ‏ها

۶۵,۰۰۰ تومان

پزشکی نوین و علمی (زیست‏ پزشکی) کاروبارش با جهان طبیعی و نظام آن است چراکه در یک چهارچوب اثبات‏ گرا، منطقی، نتیجه‏ گرا و تجربی فعالیت دارد و مباحثی چون خدایان، ارواح، شیاطین، دیوان، اشباح و اجنه، سرنوشت، بخت، اقبال، تسخیر روح و … منافی مبانی و اصول عقلانی وی محسوب می‏ گردند. اما همه‏ ی این موارد چه مطلوب علم و دستاوردهای علمی باشند چه نباشند، بخشی قابل ‏توجه از نگرش مردمان اجتماع را به مقوله ‏ی عوامل بیماری ‏زا و به تبع آن منش ایشان را در برخورد با بیماری‏ ها و بهداشت شکل می‏ بخشند که خواه ‏ناخواه در مسیر تشخیص و درمان و روند نتیجه‏ گیری پزشکیِ علمی امروزی تأثیرگذار هستند.

نویسنده: فارست ادوارد کلمنتس

مترجم: مهسا علاء

پنداشت‏های بدوی علل بیماری‏ها
پنداشت‏ های بدوی علل بیماری ‏ها

۶۵,۰۰۰ تومان