هنر، سلامت و بهزیستی

۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب حاضر در صدد شکل دهی درکی انتقادی از پیوند هنر و حوزه های سلامت روان است تا در پرتو مدلها و دیدگاه های علوم اجتماعی، به هنر و سلامتی در قالب جنبش های اجتماعی بنگرد. این دیدگاه میان رشته ای، فهرستی جدید از پژوهش ها را پیشنهاد می دهد که می تواند به آگاهی بخشی پیشرفت های آتی و پایداری در حوزه هنر، سلامتی و بهزیستی کمک کند.
نورما دیکین استاد موسسه “پژوهش اجتماعی جدید” در دانشگاه تامپر در فنلاند، استاد بازنشسته در رشته هنر در سلامت در دانشگاه غرب انگلستان و استاد مدعو هنر برای بهزیستی در دانشگاه وینچستر انگلستان است.
وی دانشمندی اجتماعی و موسیقی دان است که به خاطر پژوهش در رشته هنر، سلامت و بهزیستی، شناخته شده و جایزه گرفته است. پژوهش های او طیف گسترده ای از شیوه ها و موضوعات را از تاثیر طراحی بیمارستان بر سلامت بیمار گرفته تا تاثیر هنرهای مشارکتی در سلامت روان، مراقبت بهداشتی اولیه، محیط های اجتماع گستر و محاکم غذایی در بر گرفته است.

نورما دیکین

ترجمه ی: فاطمه حسینی شمس آبادی، مصلح میرزایی، محسن رضائیان

فرهامه 1401

هنر، سلامت و بهزیستی

۸۰,۰۰۰ تومان