نشانه شناسی ایموجی – پیدایش زبان بصری در عصر اینترنت

۱۵۰,۰۰۰ تومان

اگر جهان کنونی ما جهان عبور از رمزگان کلامی به رمزگان تصویری باشد، در مرز این عبور، این ایموجی‌ها هستند که نقش اول را ایفا می‌کنند. آنها زبان تصویری را ملموس‌تر کرده و در اختیار ما قرار دادند تا در عصر حاکمیت رمزگان تصویری با سهولت و درک بهتری بتوانیم با یکدیگر سخن بگوییم. از همین رو، چنین زبانی قابلیت تحلیل، بررسی و تفسیر دارد. نشانه‌شناسی ایموجی‌ها در واقع سفر به جهان پنهانِ این شکلک‌های دوست‌داشتنی است برای دستیابی به شناختی ژرف‌تر از آنها.

نویسنده: مارسل دانسی
ترجمه : مسعود تقی آبادی و یامان حکمت
نشر فرهامه – 1401

نشانه شناسی ایموجی پیدایش زبان بصری در عصر اینترنت
نشانه شناسی ایموجی – پیدایش زبان بصری در عصر اینترنت

۱۵۰,۰۰۰ تومان