سرچشمه خلاقیت

۶۰,۰۰۰ تومان

اصطلاح علوم انسانی (humanities) شامل مطالعه و تفسیر موضوعات زیر است، اما به اینها محدود نمی‌شود: زبان (اعم از مدرن و کلاسیک)؛ زبان‌شناسی؛ ادبیات؛ تاریخ؛ حقوق؛ فلسفه؛ باستان‌شناسی؛ ادیان تطبیقی؛ اخلاق؛ تاریخ، نقد و نظریة هنری؛ آن جنبه‌ها از علوم اجتماعی که محتوای انسانی دارند و روش‌های تحقیق علوم انسانی را به‌کار می‌گیرند؛ و مطالعه و کاربرد علوم انسانی در محیط زندگی انسان با توجه ویژه به بررسی و مطالعة میراث، سنت‌ها و تاریخ متنوع ما و نیز ارتباط علوم انسانی با شرایط جاری زندگی ملی ما.

 

نویسنده: ادوارد آزبرن ویلسون
ترجمه : آرش طهماسبی

سرچشمه خلاقیت
سرچشمه خلاقیت

۶۰,۰۰۰ تومان