زبان و جنسیت در افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه

۷۵,۰۰۰ تومان

زبان و جنسیت در افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه : تحلیل زبانی قصه‌های کهن و نو

“زبان” و “جنسیت” که هر دو بخشی از عنوان کتاب را تشکیل می‌دهند، بسیار مهم هستند. در این کتاب، در تحلیل‌ها از زبان‌شناسی برای ارتقای آگاهی درباره‌ی شیوه‌ی کارکرد تفاوت‌های جنسیتی در زبان متون استفاده می‌کنیم؛ بنابراین خواننده نه‌تنها از قدرت نویسنده برای قرار دادن او در بین انتخاب‌های زبانی خاص آگاه می‌شود، بلکه متوجه قدرتی می‌شود که از طریق آن باید هویت داده‌شده به او را بپذیرد یا آن را بازسازی کند. رویکردی که در این متن از آن استفاده می‌شود، در بسیاری ابعاد با سایر شکل‌های تجزیه و تحلیل متن تفاوت دارد: اول اینکه، نخستین‌بار است که سعی کرده‌ایم روش‌های گوناگون، نظریه‌ها و رویکردهای معاصری که یکدیگر را تکمیل می‌کنند، در یکجا جمع کنیم و دستاورد آن، ابزاری انتقادی است که می‌تواند نقش قدرتمند اجتماعی‌کردن زبان را شناسایی و توصیف کند؛ دوم اینکه، این رویکرد به‌جای محتوا، بر ابعاد زبانی متون تمرکز دارد و توجه خواننده را به تحلیل چندلایه‌ای جلب می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حوزه‌ی توجه وی از واژه‌های جداگانه به ساختارهای متنی سطح بالاتر و جنبه‌های کلام تغییر می‌کند. درنهایت، این کتاب با توجه به روشی که در افسانه‌ها و قصه‌های پریان، به‌ویژه در تعدادی از نسخه‌های همین داستان به‌کار می‌رود و همچنین، با توجه به مقایسه‌ی بافت زبانی آن‌ها در طول قرن‌ها، می‌تواند پیشرفت گفتمان روابط جنسیتی را در طول زمان بررسی کند.

زبان و جنسیت در افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه
زبان و جنسیت در افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه

۷۵,۰۰۰ تومان