نکته های انسان شناختی / ۲

اصطلاح «آداب و رسوم» یکی از پربسامدترین اصطلاحاتی است که در حوزه انسان شناسی فرهنگی بویژه مردم شناسی شنیده می شود. اساساً «رسم» (custom) به رفتارهای عادت¬وار یک فرد یا یک «فرهنگ»، روش های سنتی انجام کارها، و نحوه اندیشیدن و جهان بینی که طی نسل ها منتقل می شود، اطلاق می گردد.
رسم ها آموختنی هستند اما گاه به اشتباه پدیده ای «طبیعی» تلقی می شوند و بر روی همه ابعاد زندگی اجتماعی و تصمیم گیری ها تأثیر می گذارند. مثل رفتارهای مرتبط با خوراک، پوشاک، ازدواج و مناسک مرگ.
بررسی آداب و رسوم در میان مردمان و نزد فرهنگ های گوناگون یکی از جذابترین حوزه های تحقیق نزد مردم شناسان محسوب می شود؛ بویژه قوانین مربوط به آن یا همان «عرف» به عنوان یک نیروی قدرتمند و به شدت تأثیرگذار در زندگی مردم که این قوانین عرفی (customary law) معمولأ برخاسته از سنت هستند تا هرگونه سیاست رسمی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *