نکته های انسان شناختی / ۱

نکته های انسان شناختی / ۱


در برخورد و ملاقات دو فرهنگ با هم، یکی از آن دو عناصری از فرهنگ خود را به دیگری معرفی می کند، که فرهنگ دوم یا آنها را می پذیرد یا در مقابل آنها مقاومت نشان می دهد. اساسا، در این تبادل، فرهنگ دهنده را فرهنگ “غالب” و فرهنگ گیرنده را “پذیرنده” می خوانند. گاه فرهنگ دوم (پذیرنده) بخشی از استقلال و هویت خود را حفظ می کند؛ گاه همگون سازی یا همسان سازی (assimilation) فرهنگ دوم یا پذیرنده با فرهنگ غالب رخ می دهد؛ و گاه نیز از این برخورد، فرهنگی جدید سر بر می آورد.
لزوما حضور فیزیکی اعضای فرهنگ غالب ضروری نیست و در بسیاری موارد نقش آنها دورادور ایفا می شود.
گرچه معمولا دو اصطلاح فرهنگ پذیری (acculturation) و همسان سازی (assimilation) مترادف هم بکار برده می شوند، اما خاطرنشان می شود که حتی در فرهنگ پذیری کامل نیز، در فرهنگ دوم (پذیرنده) همسان سازی کامل و تام و تمام صورت نمی گیرد.

One thought on “نکته های انسان شناختی / ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *