نقطه صفر در رشد جمعیت

منظور از اصطلاح “نقطه صفر در رشد جمعیت” (ZPG) مرحله ای است که در آن اندازه و رشد جمعیت یک اجتماع به پایداری رسیده است؛ یعنی آنکه تعداد مرگ و میر در آن جمعیت مساوی با تعداد تولد و مهاجران جدید است.
تعیین نقطه صفر و پیش بینی زمان وقوع آن برای چشم انداز جمعیت شناختی یک اجتماع امری حیاتی است.
مثلا ایالات متحده این نقطه را برای خود در سال ۲۰۴۰ تخمین زده و پس از آن سقوطی چشمگیر در میزان رشد جمعیت پیش بینی میشود.
البته با توجه به روند پیش بینی ناپذیر تغییرات سیاسی و اقتصادی و مهاجرتهای متعاقب آن، گمانه زنی درخصوص زمان رسیدن به نقطه صفر رشد جمعیت کمی مخاطره آمیز خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.