محسن ابراهیمی دانش آموخته رشته حقوق جزا و جرم شناسی است. وی علاوه بر فعالیت های پژوهشی و نویسندگی در حوزه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ، به صورت میان رشته ای نیز آثار گوناگونی در قالب کتاب و مقاله در کارنامه خود دارد . وی از سال ۱۳۸۷ فعالیت پژوهشی و نویسندگی خود را در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی با تلمذ از استادان برجسته حوزه های  انسان شناسی، فرهنگ و فلکلور از جمله سرکار خانم دکتر معصومه ابراهیمی رئیس بخش مردم شناسی و فلکلور آن مرکز و مشاور عالی بخش جناب آقای دکتر پیمان متین آغاز کرد. تألیف کتاب هرزه نگاری ، فرهنگ و جرم شناسی ؛ تأثیر اختلالات روان پریشی بر کاهش نظم و امنیت و بروز جرایم و تألیف بیش از بیست مقاله پژوهشی و دانشنامه ای در حوزه فرهنگ و مردم شناسی در راستای تدوین و نشر دانشنامه بدیع ومبتکرانه خانم دکتر ابراهیمی  با عنوان دانشنامه فرهنگ مردم ایران ماحصل فعالیت های پژوهشی چندین ساله ایشان در این حوزه از علوم است.

وی از سال ۱۳۹۱ نیز تاکنون به عنوان پژوهشگر و نویسنده فرهنگستان علوم پزشکی (دبیرخانه طب سنتی) ، در تدوین و انتشار دانشنامه طب سنتی ایران همکاری داشته و بیش از ۱۵ مقاله علمی پژوهشی تألیف نموده است.

محسن ابراهیمی در سال ۱۳۹۲ با ارائه طرح پژوهشی خود به دفتر تحقیقات کاربردی ناجا و پذیرفته شدن طرح ایشان با عنوان « تأثیر اختلالات روان پریشی بر کاهش نظم و امنیت و بروز جرایم» به عنوان نخبه از سوی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح برگزیده شده است.

وی هم اکنون مشاور حقوقی و مدیر اجرایی اتاق اصناف البرز ـ فردیس است.