درباره ی انتشارات فرهامه

انتشارات فرهامه به مدیر مسئولی دکتر معصومه ابراهیمی و دکتر پیمان متین از سال ۱۳۹۲ به منظور انتشار آثار تخصصی در حوزه های انسان شناسی و فولکلور تأسیس شد. این انتشارات زیر مجموعه مؤسسه یعصر انسان شناسی ایرانیان می باشد که برمبنای پژوهش درباره ی مباحث انسان شناختی پدید آمده است. بررسی علمی و آکادمیک فولکلور ایران و تهیه و تولید آثار مرجع در این باره از مهم ترین اهداف تشکیل این انتشارات بوده است. انسان شناسی پزشکی به عنوان یکی از شاخه های نوین انسان شناسی نیز از دیگر رویکردهای اصلی این انتشارات می باشد که از طریق تولید و انتشار آثار توسط صاحب نطران و پژوهشگران پیشگام آن درایران به صورت نظام مند پیگیری می شود. همچنین پژوهش و انتشار آثار تحقیقی درباره ی فرهنگ و تاریخ اجتماعی ایران یکی دیگر از فعالیت های انتشارت فرهامه به شمار می رود.

حوزه‌های فعالیت

انسان شناسی فرهنگی

گیاه انسان شناسی

انسان شناسی روان شناختی

مطالعات فرهنگی

انسان شناسی زبان شناسی

اسطوره پژوهی

انسان شناسی هنر

انسان شناسی پزشکی

فولکلور

تاریخ اجتماعی

قوم شناسی

انسان شناسی دین

بنیانگذاران


دکتر معصومه ابراهیمی
مدیریت انتشارات

بیشتر بدانید


دکتر پیمان متین
مدیریت انتشارات

بیشتر بدانید