دانشنامه ی فرهنگ مردم ایران

شناخت فرهنگ مردم به استمرار و تداوم فرهنگی و استحکام نهادهای اجتماعی و فرهنگ و اصول و قواعد مرسوم کمک می کند؛ زیرا فرهنگ مردم در متن یک جامعه می تواند گریزگاهی برای التهاب های درونی و آرام کننده آنها و آزادکننده نیروهای فشرده ناشی از گرفتاری ها و دشواری های روزمره باشد.

بنابراین، ارزش نهادن به فرهگ مردم و مطالعه و بررسی آن پاسداری از میراث فرهنگی معنوی دانسته می شود؛ از اینرو، «دانشنامه ی فرهنگ مردم ایران» یکی از پروژه های متعدد مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است که طرح اولیه ی آن در یک فرایند پیشنهاد، مطالعه و تدوین، در اسفند ۱۳۸۶ تهیه گردید و جلد اول آن در سال ۱۳۹۳ عرضه شد و تا تابستان ۱۳۹۸ پنج جلد آن به چاپ رسیده است و همچنان جامعه پژوهشگران و مردمشناسان در انتظار مجلدهای بعدی آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *