انسان شناسی داروجات

یکی از شاخه های نوین انسان شناسی پزشکی، “انسان شناسی داروجات” است. منظور از این اصطلاح چرخه ی حیات داروهای پزشکی است از تولید و ارائه در بازار و پخش و نسخه کردن گرفته تا فروش و مصرف و نهایتاً تاثیرگذاری آنها، که در یک بستر فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
هر یک از مراحل فوق الذکر کنشگرهای خاص خود، زمینه ی خود، روابط خود و مهمتر از همه مجموعه ای از پنداره ها و ارزشهای خود را داراست.
این حوزه در رابطه ی تنگاتنگ است با سیاستگذاریهای بهداشتی و سلامت و نیز مفاهیم گره خورده با آن، یعنی فرهنگ و طبیعت، نمادپردازیها و دگرسازیهای اجتماعی، و نیز پدیده های نوینی چون ساخت فرهنگی بدن و روند جهانی شدن و بومی شدن.
انسان شناسی داروجات، با ارائه ی نظریه های جدید برپایه ی مطالعات تجربی به بررسی معانی و تراکنشهای اجتماعی حاصل از این مفاهیم میپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *