انسان شناسی زیستی و تکامل

انسان شناسی زیست شناختی یا زیستی (biological anthropology) مطالعه بر روی انسان و سایر حیوانات بویژه نخستی ها (primates) از دیدگاه تکاملی.
زیست – انسان شناسی (bioanthropology) نام دیگری است که برای این دانش بکار برده می شود و در برگیرنده انواع تخصص ها می شود نظیر: تکامل انسان، نخستی شناسی (primatology)، ژنتیک انسانی، بوم شناسی انسانی، رشد انسان، جمعیت شناسی، ریخت شناسی، و دیرین شناسی.

ممکن است مطالعه درباره تکامل و نخستی شناسی تحت عنوان انسان شناسی فیزیکی (physical anthropology) نیز نامیده شود. هرچند این نامگذاری گاه سردرگم کننده است چراکه در بسیاری از مکاتب آمریکایی از این اصطلاح برای اشاره به کل حوزه انسان شناسی زیستی استفاده می شود.

یادآوری می شود که نظریه مهمی در علم انسان شناسی با نام نظریه انسان شناسی تکاملی (evolutionary anthropology) منبعث از همین دانش است.

طبیعت شناس آلمانی به نام یوهان فردریخ بلومنباخ (۱۷۵۲-۱۸۴۰) را پدر علم انسان شناسی زیستی (یا زیست شناختی) میدانند؛ چراکه برای نخستین بار ایده ی مطالعه بر روی تنوع انسانی را بر اساس ویژگیهای زیستی انسانها که در جمعیتهای انسانی مشاهده میشود، او مطرح کرد. در گذشته به این شاخه از دانش انسان شناسی، انسان شناسی جسمانی (یا فیزیکی) گفته میشد. پس از بلومنباخ این چارلز داروین (۱۸۰۹-۱۸۸۲) بود که با دو اثر سترگ خود، یعنی “منشاء انواع” و “نسل بشر” تاثیری بسزا بر توسعه ی این دانش گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *