آیا می دانید که: / ۱

در انسان شناسی منظور از اصطلاح “جهان سوم” به کشورهای بیرون از حوزه ی کشورهای غربی و نیز بلوک کمونیست اطلاق می شد. این اصطلاح در اواخر سده ی بیستم رواج یافت و غالبا منظور از آن کشورهای فقیر در آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی بود. ناگفته نماند که این اصطلاح مورد پذیرش همگان نبود.

از سویی دیگر، اصطلاح “جهان اول” مشخصا برای اشاره به کشورهای صنعتی توسعه یافته ی اروپای غربی، آمریکای شمالی، و نیز استرالیا و نیوزلند و ژاپن از دهه ی ۱۹۶۰ به این سو بکار رفت.
“جهان دوم” هم اصطلاحی بود در اشاره به کشورهای صنعتی بلوک کمونیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.